Vi handlar, vem betalar?

Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart. Vi ska hitta dem. 

Hur ser företagens hållbarhetsarbete ut, egentligen?

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt finns det ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Exempelvis är nästan hälften av företagens miljöpåståenden i reklam överdrivna, vilseledande eller vaga (Konsumentverket, 2021). När allt fler marknadsför sig som hållbara är det viktigt ur en demokratisynpunkt att unga självständigt kan granska om företagens påståenden stämmer, och att företagen tar ansvar för människor och miljö.

Vi vet att företag kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vet också att det går att påverka företagen. Därför har Fair Action tagit fram ”Vi handlar, vem betalar?”. Ett utbildningsmaterial utvecklat tillsammans med gymnasielärare och elever. Innehållandes röster från hela världen, granskningar av företag och exempel ur ungas vardag.

1
Skolor

Medverkat.

1
Elever

Granskat företag.

1
Lärare

Använt materialet.