Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart.
Vi ska hitta dem.

Hållbarhetsarbete, på riktigt.

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt finns det ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Exempelvis är nästan hälften av företagens miljöpåståenden i reklam överdrivna, vilseledande eller vaga (Konsumentverket, 2021). När allt fler marknadsför sig som hållbara är det viktigt ur en demokratisynpunkt att unga självständigt kan granska om företagens påståenden stämmer, och att företagen tar ansvar för människor och miljö.

Vi vet att företag kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vet också att det går att påverka företagen. Därför har Fair Action tagit fram ”Vi handlar, vem betalar?”. Ett utbildningsmaterial utvecklat tillsammans med gymnasielärare och elever. Innehållandes röster från hela världen, granskningar av företag och exempel ur ungas vardag.

1
Elever

Granskat företag.

1
Lärare

Använt materialet.

Vilka är vi?

“Vi handlar, vem betalar?” syftar till att ge gymnasieelever verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete. Materialet är framtaget av Fair Action och Ung Media Sverige med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor, betala levnadslöner och minska sin negativa miljöpåverkan.

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för dig som är ung och intresserad av medieproduktion. Ung Media har cirka 80 medlemsföreningar och 12 000 medlemmar.

Vad sägs i sociala medier?

VÅRT SKOLMATERIAL VINNER HÅLLBARHETSPRIS 🏆

Här kommer en glad nyhet på black friday!

Fair Action utbildningsmaterial @vihandlarvembetalar - där vi utbildar gymnasieelever i att själva kritiskt kunna granska företags hållbarhetsarbete - är nu prisvinnande. Woho! 

Det är Science Park Borås (@sciencepark_boras) som varje år delar ut det hållbara konsumtionspriset och årets motivering från juryn lyder:

"Fair Action har visat att det med enkla verktyg går att få fler unga att bli drivande i hållbara konsumtionstrender, samt att se skillnad på greenwashing och äkta ansvarstagande för miljö och social utveckling. Fair Action bidrar med egenmakt, kunskap och engagemang i omställningen till en hållbar framtid.”

Läs mer om priset på vår hemsidan, tipsa alla gymnasielärare du känner och passa på att besöka vihandlarvemhandlar.se för övningar och material. 

Hela projektet är finansierat av @arvsfonden. #vihandlarvembetalar
...

142 8

ÖVER 600 ELEVER HAR GRANSKAT SVENSKA FÖRETAG 💡🔍⁣

Många företag struntar i att arbeta hållbart. Men vilka är dom? Det håller gymnasieelever på att ta reda på, med vår hjälp.  ⁣
 ⁣
För vi vet att det går att påverka företagen. Vissa gånger krävs en gedigen granskning och dialog med företaget, andra gånger räcker det med ett inlägg i sociala medier. Oftast behövs en blandning av metoderna. ⁣
 ⁣
När allt fler satsar på att marknadsföra sig som hållbara är det viktigt, ur en demokratisynpunkt, att unga kan granska om företagens påståenden stämmer.  ⁣
 ⁣
Därför driver vi projektet @Vihandlarvembetalar tillsammans med @UngMediaSverige och med stöd från @arvsfonden. Ett utbildningsmaterial där gymnasielever lär sig att självständigt granska företag. ⁣

Svenska företag - gör er redo för fler kritiska frågor framöver!  ⁣

#VihandlarVembetalar #Agenda2030
...

69 6

UNGA SYNAR FÖRETAG PÅ SKOLTID ⚠️♻️⁣

Äntligen finns Fair Actions utbildningsmaterial @vihandlarvembetalar tillgängligt för hela den svenska gymnasieskolan!⁣

Under två års tid har vi utvecklat massvis av övningar tillsammans med både lärare och elever. De innehåller bland annat exempel ur ungas vardag, röster från hela världen och Fair Actions granskningar. Syftet är att ge elever verktyg så att de självständigt kan syna företags hållbarhetsarbete.⁣
 ⁣
❓Visste du till exempel att nära hälften av miljöpåståenden i reklam är överdrivna eller vilseledande? I lektionsmaterialet ”Vi lämnar fotspår” kan unga granska greenwashing och på så sätt ta reda på skillnaden mellan vad företagen SÄGER att de gör, och hur det faktiskt ser ut i VERKLIGHETEN.⁣

Allt material finns samlat på den digitala plattformen vihandlarvembetalar.se och är framtaget tillsammans med @Ungmediasverige med stöd av @Arvsfonden. Länk finns i bio. ⁣

#VihandlarVembetalar #Agenda2030
...

171 5

VI VANN! Skolkampanjen "Vi handlar, vem betalar?" tilldelas Science Park Borås Hållbara konsumtionspris 2022! 🏆

Tillsammans med Fair Action, som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö, tog vi under hösten fram skolmaterialet "Vi handlar, vem betalar". Projektet går ut på att utbilda gymnasieelever till att självständigt lära sig granska företags hållbarhetsarbete.

Vi är glada för samarbetet med fairaction där vi haft möjlighet att lyfta ungas förmåga att påverka samtidig som vi kunnat belysa viktiga och väldigt aktuella frågor kring hållbarhet och företagsansvar.

Är du intresserad av att medieproducera i relation till dessa frågor för att sprida kunskap? Kolla då in vihandlarvembetalar.se där det finns massa bra information och utbildningsmaterial!

##hallbarhet #vihandlarvembetalar #ungasmakt #ungamedieproducenter
...

13 1
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.