Många svenska företag struntar i att arbeta hållbart.
Vi ska hitta dem.

Gå till sidan för:

Hållbarhetsarbete, på riktigt.

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt finns det ett
gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten.
Exempelvis är nästan hälften av företagens miljöpåståenden i reklam överdrivna,
vilseledande eller vaga (EU-kommissionen, 2021) När allt fler marknadsför sig som hållbara
är det viktigt ur en demokratisynpunkt att unga självständigt kan granska om företagens
påståenden stämmer, och att företagen tar ansvar för människor och miljö.

Utbildningsmaterial

Till lärare och gymnasieelever

Vi vet att företag kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vet också att det går att påverka företagen. Därför har Fair Action tagit fram ”Vi handlar, vem betalar?”. Ett utbildningsmaterial utvecklat tillsammans med gymnasielärare och elever. Innehållandes röster från hela världen, granskningar av företag och exempel ur ungas vardag.

Till ungdomsledare och ungdomar

Forskning visar att unga känner ångest och oro för framtiden, inte minst gäller oron klimat-
och miljöfrågor. En framgångsrik strategi för att öka ungas välmående är att ge specifik och
konkret information om vad unga själva kan göra för att bidra till förändring. För även om
små handlingar inte kan lösa alla utmaningar för klimat och konsumtion, kan konkreta
sådana leda till en ökad framtidstro som i sin tur ökar individens välmående.

Fair Action har tillsammans med Sveriges Ungdomsråd, ungdomsledare och ungdomar tagit
fram en workshopserie innehållande aktiviteter som syftar till att stötta ungas engagemang i
frågor som rör klimat, hållbarhet och konsumtion. Materialet kallas “Use your influence”
och ger ungdomar kunskap om att ta egna initiativ för att förändra sina konsumtionsmönster
men också verktyg så att de kan sätta press på företag och beslutsfattare att ta sitt ansvar.

Vilka är vi?

“Vi handlar, vem betalar?” syftar till att ge gymnasieelever verktyg och metoder så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete. Materialet är framtaget av Fair Action och Ung Media Sverige med stöd av Allmänna Arvsfonden.

“Use your influence “ är ett material riktat till ungdomsgårdar för att stötta ungas
medvetenhet om klimat, hållbarhet och konsumtion genom en framtagen workshopserie eller
separata aktiviteter som ungdomsledare kan utföra tillsammans med ungdomarna. Det är
framtaget av Fair Action och Sveriges Ungdomsråd med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor, betala levnadslöner och minska sin negativa miljöpåverkan.

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för dig som är ung och intresserad av medieproduktion. Ung Media har cirka 80 medlemsföreningar och 12 000 medlemmar.

Sveriges Ungdomsråd är en intresseorganisation för ungdomsråd, som bland annat vill öka
medvetenheten om ungdomars lagstadgade rättigheter.