Aktivitetsbank

Här kan du ta del av Fair Actions framtagna material som innehåller aktiviteter och en workshopserie för ungdomar gällande hållbar konsumtion. Målet är att få fler engagerade och välmående unga som känner att de kan påverka, både lokalt och globalt.
Aktiviteterna är anpassade efter olika grader av förkunskaper och intressen. Det ska vara roligt att påverka, så ge unga möjligheten – use your influence!

Gå till:

Aktiviteter

I varje aktivitet finns information om övningen kräver mindre eller mer förkunskaper om hållbar konsumtion (enkel, medel eller avancerad). De enklare aktiviteterna hittas högst upp på sidan och de mer avancerade aktiviteterna längre ner.

Beskrivande bilder

Låt deltagarna titta på och välja ut en bild om hållbar konsumtion som de sen får berätta om varför de valde den.

Bildanalys

Analysera bilder i par eller i grupp.

 

Quizet

Digitalt quiz fullspäckat med roliga frågor om hållbar konsumtion och annat.

Förvånande frågor

Kort frågesport där deltagarna får gissa på fyra förvånande frågor om modeindustrin.

Påverka live!

Ta fram en påverkanskampanj kring en hållbarhetsfråga som engagerar ungdomarna.

 

Klädhögen

I den här övningen får deltagarna reflektera över hur de konsumerar kläder idag.

Kemikalieappen

Granska farliga kemikalier i vanliga konsumetprylar och påverka företag.

Upcyclingen

Laga och förnya kläder tillsammans.
Det räcker med en synål och träd för att laga hål!

 

Greenwashing-Bingo

En övning där deltagarna ska få bingo genom att hitta så många urvattnade sägningar om hållbarhet som möjligt.

Musikquiz & inspiration

Kort musikquiz med låtar som vill påverka och andra inspirerande exempel

Friad eller fälld?

Ett quiz där deltagarna får lära sig mer om greenwashing genom att se om reklamer blivit friade eller fällda. 

Innovationen

En ”Bäst i test”-inspirerad övning där deltagarna ska skapa en egen hållbarhetsinnovation.

Fishbowl

Förbättra och vidareutveckla en idé som deltagarna vill arbeta med inom hållbar konsumtion.

Påverkansgenerator

Stötta ungdomarna i processen att ta fram en egen påverkanskampanj genom tre steg som följs i förändringsarbeten.

Tipspromenad med annorlunda förslag

Ett medborgarförslag är ett sätt för invånare i en kommun att påverka. Här är en tipspromenad med inspiration till förslag du kan skicka in!

Inspirera

Underlag till ungdomsledarna som kan användas för att förklara och ge exempel på hållbar konsumtion samt hur det som ungdom går att engagera sig

Engagera dig!

Ge exempel på hur ungdomarna kan engagera sig.

Påverkansgenerator

Berätta om ett positivt exempel om att det går att påverka

Ta del av alla aktiviteter i en workshopserie

Vill du lägga mer tid och fokus på att diskutera hållbarhet med unga? Då har vi tagit fram en workshopserie där övningarna från vår aktivitetsbank har satts ihop till ett roligt och intresseväckande upplägg, anpassat för flera träffar. Handledningen till workshopserien kan användas i sin helhet eller användas som inspiration utifrån gruppens förkunskaper och intressen.

Workshopserien syftar till att stötta ungas engagemang i frågor som rör klimat, hållbarhet och konsumtion. Materialet ger ungdomar kunskap om att ta egna initiativ för att förändra sina konsumtionsmönster men också verktyg så att de kan sätta press på företag och beslutsfattare att ta sitt ansvar. Kort beskrivet kommer unga som tar del av materialet att:
· Veta hur de kan konsumera och samarbeta mer hållbart.
· Känna att de kan påverka företag och beslutsfattare att ta ett större ansvar.
· Agera mer hållbart och sprida kunskap och inspirera andra unga.

Forskning visar att unga känner ångest och oro för framtiden, inte minst gäller oron klimat- och miljöfrågor. En framgångsrik strategi för att öka ungas välmående är att ge specifik och konkret information om vad unga själva kan göra för att bidra till förändring. För även om små handlingar inte kan lösa alla utmaningar för klimat och konsumtion, kan konkreta sådana leda till en ökad framtidstro som i sin tur ökar individens välmående.

Workshopserien

I materialet ingår:
• Handledning
• Introduktion
• Aktiviteter för fyra träffar
• Tips på temadagar