Varför är transparens viktigt?

En granskning av Irma och Gaga.

Hej Gaga och Irma!

Vad granskade ni?
Vi förklarade vad transparens är samt gav exempel på vad som visar på bra transparens hos ett företag. Vi kom fram till att Peak Performance är ett företag som bland annat presenterar konkreta siffror om hållbarhetsarbetet.

Hur tänkte kring att presentera era resultat?
Vi ville göra en informativ film som förklarar begreppet och sen ger exempel på en granskning. Sist men inte minst tips på vad man ska leta efter i en egen granskning.

Har ni några tips till elever som ska börja granska?  
Titta på vår video!