Studiematerial

Här kan du ladda ner handledningar och tillhörande presentationer. Materialet består av sex övningar; introduktionspasset, fyra ämnesspecifika övningar samt exempel på goda nyheter. 

Få ut så mycket som möjligt av materialet!
Låt dina elever använda vårt digitala verktyg Fairometern.
Verktyget finns tillgängligt på elevsidan och är ett bra stöd vid längre granskningar. Lärarhandledningen kan du ladda ner här.

Introduktionspasset

Om internationella initiativ och Agenda 2030.

Paket: Granska klädbranschen!

Handledning och presentation för introduktionspasset, övningen "En lön att leva på" samt det digitala granskningsverktyget Fairometern.

En lön att leva på

Om levnadslön och transparens i klädindustrin.

Konsumera mera?

Om hållbar konsumtion kopplat till elektronikindustrin.

Vi lämnar fotspår

Om arbetsförhållanden och miljö i läderindustrin.

Mode på liv och död

Om könsbaserat våld i klädindustrin.

Det går att påverka!

Goda nyheter

Fair Actions framgångar och andra goda exempel.

Det digitala verktyget

Fairometern

Hjälper elever att granska hållbarhetsarbetet.