Dags att välja källor till din granskning!

Steg 2

Samla in fakta

Nu ska du bestämma vad du ska granska. Det gör du enklast genom att formulera en frågeställning.

Till exempel, har du valt klädbranschen och är intresserad av att titta närmare på löner kan frågeställningen se ut så här “Har sömmerskorna som tillverkar modemärket X:s kläder en lön som det går att leva på?”.

Hur besvarar du din frågeställning?

Genom att samla in fakta från flera olika källor! Sök bland hemsidor, tidningsartiklar och andra granskningar. Men tänk på att använda trovärdiga källor i din granskning. I filmen använder Elina och Kalitou sidan globallivingwage.org för att ta reda på vad textilarbetare i Indien tjänar i lön.

Klicka här för att se förklaringar till viktiga begrepp. 

Levnadslön
– Har sömmerskorna som tillverkar modemärket X:s kläder en lön som det går att leva på?
– Berättar företag X vilken lön de betalar ut till arbetare i sitt leverantörsled?

Transparens
– Berättar företag X om sina leverantörer i enlighet med Transparency Pledge?
– Redovisar företag X vilka fabriker som tillverkar produkterna och hur arbetsvillkoren ser ut?

Greenwashing
– Hur kommunicerar företag X om sitt hållbarhetsarbete?
– Använder företag X greenwashing i sin kommunikation?

Att tänka källkritiskt

Vad är en trovärdiga källa? Och vad ska du hålla utkik efter när du besöker hemsidan för företaget som granskas? Ta del av våra tips här nedan. Tänk också på att du kan maila, pinga eller intervjua företaget om du inte hittar informationen du söker.

En källa kan exempelvis vara ett företags hemsida, en bok, en databas eller en tidigare granskning, men också en person på företaget du intervjuar.

Du bedömer en källas trovärdighet genom att vara källkritisk. Använd gärna två av varandra oberoende källor som ger samma information för att vara säker på att infon stämmer. Eller varför inte kontakta företaget och fråga?

Fashion Checker – transparens inom klädindustrin. 

Global Living Wage – levnadslöner i världen. 

Fair Action – Granskningar av svenska företag.

Johanna Leymann – Kunskapsbank om modeindustrin.

Global Rights Index 2022 – Årlig granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Tänk på att vara källkritisk när du samlar in fakta från ett företags egna hemsida. Ett tips är att leta efter siffror och konkreta bevis. Studier visar nämligen att det finns ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. 

Granskning av hållbarhetsrapporter – Amnesty International Sverige och Fair Action har granskat 46 svenska företag. Resultatet visar att nära hälften gör ingen uppföljning om deras policy för mänskliga rättigheter följs i sina leverantörsled.

Granskning av miljöpåståenden – Konsumentverket har deltagit i en granskning av 344 företag inom EU. Resultaten visar att 42 procent av företagens miljöpåståenden saknade grund eller var vilseledande.