Grattis! Du har kommit till granskningens mest intressanta del. 🧐

Steg 4

Resultat

Du har nu samlat fakta från flera olika källor, men vad säger egentligen resultaten?

Börja med att gå tillbaka till din frågeställning och se om du kan ge ett kort svar. Läs också om hur företag bör arbeta med dessa frågor och jämför med dina resultat. 

Kommunikation eller greenwashing?

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Studier visar samtidigt att det ofta finns ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det ser ut i verkligheten. Hur ser det ut för dig, stämmer företagets info med faktan du inhämtat från andra källor?

En fråga också vara ett resultat om du saknar info. Till exempel, berättar inte företaget om sömmerskornas löner kan resultatet bli att ”Företag X, varför redovisar inte ni vad arbetarna får i lön?”. Då kan du ställa frågan på Instagram och tagga företaget. Se exempel här!

Hur bör företag arbeta?

Det finns flera riktlinjer som slår fast att företag måste respektera mänskliga rättigheter. Även staten har en skyldighet att skydda invånarna från företag om så skulle behövas. Två av riktlinjerna är den internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

ILO:s åtta kärnkonventioner – En minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Ett samarbete mellan regeringar, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – Företag ska kunna identifiera, hantera och redogöra för sin påverkan på mänskliga rättigheter. De ska även anta en policy för mänskliga rättigheter samt kartlägga sin faktiska och potentiella påverkan.

FN:s Global Compact – Tio stycken konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

REACH – En europeisk kemikalielagstiftning som exempelvis innebär att företag måste svara inom 45 dagar, om du frågar om deras produkter innehåller extra farliga kemikalier.

The Transparancy Pledge –  Ett globalt kvalitetsmått som listar vad som är god transparens. 

Levnadslön är en mänsklig rättighet – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 23.

H&M och levnadslön – Information från Fair Action om hur företag kan arbeta med levnadslön.

Vad är greenwashing? –Guide till begreppet greenwashing.  

Övning
– Spela vår övning Greenwashbingo!

Video om att syna greenwashing – Tre tips av hållbarhetsstrategen Yrsa Lindberg.